Sino ba Ako?

Ako lang naman yung anak
na hindi mo pinandigan
na iyong itinataboy
at itinuturing mong bagay

Ako lang naman yung bunga
ng isang gabi ng iyong libog
ng inyong paglilihim
at ng iyong kasinungalingan

Ako lang naman yung pagkakamali
na naging hangal na humingi
ng pag-aruga mula sa ama
na hindi mo kayang ibigay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s