Category Archives: Uncategorized

My Favorite Lie

My favorite lie was when you told me “I will.” It’s as if everything I wanted to hear comes after the words “I will.”
And this gave me hope, my favorite kind, the one only you could give me.
But I guess I should’ve known better than to hope that “I will” would become “I am.” And that is the worst part of it all. You made me believe in nothing but empty words and promises.
I thought you could be. You said you would be. But you never were.
You never were more than just a bunch of lies and promises. How your words never translated to actions cast doubt on everything I thought we had. One day, I finally saw the truth which set me from my expectations of us. I finally saw that you never giving me an answer was your answer.

Have I cried over you? Maybe I will.

3:17 pm

Alam ko namang mangyayari ito
Na hahanapin ko an mga yakap
at halik na sayo lamang galing
Inaalala ko pa rin ang ating
Huling pag-uusap na siyang
Napako sa aking puso.

Gusto kitang kamustahin at
magtanong tungkol sa iyong
mga kasiyahan at kalungkutan

Gusto kong marinig ang boses mo
at kahit sandali ay maramdaman
na may tayo pa rin.

Gusto kong maalala na ang ating
mga naramdaman ay mga totoong
Damdamin at pareho tayo nang
Nadama sa mga panahong magkapiling.

Alam ko namang mangyayari ito
Kaya binura ko na ang number mo
at lahat ng detalye tungkol sayo
Kasama ng mga ala-ala ko sa iyo.

Ngunit Nakita Kita

Pagod na pagod na akong lumaban
Para sa mga labang walang kahahantungan
Pagod na akong lumaban para sa laban
Na kailanman ay hindi matatapos
Pagod na ang isipan at diwa ko
Bugbog na ng mga pangakong napako,
Masasakit na salita, at mga karanasang
Nag-iiwan nang malalim na sugat.
Gusto ko nalang huminto, magpahinga,
At lumayo sa lahat ng sakit.

Ngunit nakita kita.
Nagtapat ang ating mga mata.
O, kay tagal kitang hinintay.
Ako’y nabuhayan muli.
Isipan ko ay natahimik.
Diwa at puso ay nagising.
Naalala ko kung bakit
Kailangan kong lumaban.
Dahil sayo, dahil sa akin,
Para sa atin at sa bukas natin.

Dahil sa Pagmamahal

**This poem is dedicated to mr. chocolate 🙂

Dahil sa pagmamahal,
Ako’y lumalakas
Ako’y tumatapang
Harapin ang bukas
Basta’t siguradong
Naghihintay ka.

Dahil sa pagmamahal,
Ako’y nakararamdam
Ng kaligayahang
Akin lamang ngunit
Hindi maitago sa aking
Mga ngiti at bungisngis.

Dahil sa pagmamahal,
Ako’y nasasarapan at
Naghahangad pang
Huwag muna lumisan
Sa aking mundong
Kinagisnan.

Dahil sa pagmamahal,
Tinahak ko ang lahat
At nilagpasan ang lahat
Nang nakaharang sa
Kaligayahan kong abot-
Kamay naman pala.

February 13, 2017

I’m going to mark today, February 13, 2017 as the day when our close relationship has finally had cracks. I guess there are just pieces of us which could never be glued back together.
I’m going to prove to all of you that I can make it. I can handle myself. I don’t need you.
I’d cut off anyone who doesn’t have my best interests at heart. I’d cut off anyone who would hinder me from being happy.
You did not live my life. You do not know my sadness and my happiness.
You may watch me leave. I’m not coming back. After all, you were the one who taught me how to have a heart of steel.

4:29 pm Wishes

I wish I could be there with you
Standing by your side through your
Happiness, victories, triumphs, laughs,
anxieties, fears, anger, and tears.

I wish I could transform into
A creature capable of flight
So I could be with you whenever needed
And cuddle whenever we wanted.

I wish I could hold you
Through your dark days
And your carefree days.

I wish we weren’t miles apart
And that I don’t have to miss you
And long for your warm caress
And warm embrace most of the year.

I wish I could know that
The future is certain
And that my love is enough
For both of us forever.